Skip to content

corn

Nilagang Mais (Boiled Corn)

Nilagang Puting Mais (Boiled White Corn) by John Braza.