Submit Your Photos of Filipino Food

Chicken Adobo with Bay Leaves

For now, please email your photos to temporaryemail [at] aboutfilipinofood.com

We appreciate your sharing!

Check back in a few weeks when we’re out of beta for a more convenient submission process and an option to become a member of the website itself.

Yes, you can email a description or even an article about the food in the photos. We cannot guarantee publication though.


Pansamantala, kung maaari ay i-email n’yo na muna ang inyong mga litrato.

temporaryemail [at] aboutfilipinofood.com

Meron din kaming Contact Form dito, pero sa ngayon ay wala pang option para direktang maka-upload. Siguro magkakaroon din pagkalipas ng ilang buwan.

Huwag kalimutang bumisita uli.

At tuwing may oportunidad na makakuha ng litrato ng pagkain natin, take a picture at ipadala sa amin para ma-share sa madlang pipol, lalo na sa mga banyagang wala o kapos ang kaalaman sa ating kultura.

Salamat!